Tıbbi Malzemeler İçin Soğuk Depolama

İlaç ürünleri, serumlar, soğuk taşımaya haiz sağlık ürünleri soğuk depolarda muhafaza edilmelidir. Soğuk zincirini hiç bir noktada kırmadan bu özelliğe sahip ilaçların güvenli ve kontrollü olarak teslim alınması, saklanması ve kullanılmasının, hasta ve çalışan güvenliği ilkelerinden taviz vermeden sağlıyoruz. Üretiminden uygulanmasına kadar geçen sürede ısısının (genellikle +2-+8 C) hep sabit kalmasının zorunlu olduğu ürünler için soğuk depolama tercih edilir. Isı bu seviyelerin altında yada üstünde olduğunda ürünün etkinliği bozulur. Bu nedenle soğuk depolama, mutlak suretle tercih edilmesi gereken zorunlu bir ihtiyaçtır.